Ulke typer redskap på en benk

Tilpasning av bolig

"Tilpasning av bolig" beskriver hele arbeidsprosessen fra bruker tar kontakt med kommunen, til tilpasning eller anskaffelse av hjelpemidler er utført. Teksten "Tverrfaglig boligrådgivingsgruppe for tilpasning av bolig" handler om hvorfor og hvordan kommunen kan nedsette et tverrfaglig team som jobber med tilpasning. 

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon