Strategisk-tomtekjøp

Fra fengsel og friomsorg

Her beskrives tre arbeidsprosesser knyttet til hvordan man jobber med boligspørsmålet og samarbeid med kommuner i tre ulike soningsformer; fra fengsel, fra friomsorg og fra forvaring. I tillegg beskrives de ulike formene for straffegjennomføring i en egen tekst. 

I hht til straffegjennomføringslovens § 42 skal «Arbeidet med å forberede prøveløslatelsesspørsmålet skal så vidt mulig påbegynnes senest seks måneder før tidspunkt for oppnådd 2/3-tid. Så langt straffens lengde tilsier det og det er praktisk mulig, skal vedtak om prøveløslatelse foreligge senest to måneder før 2/3-tid inntreffer. Ved kortere straffedommer, må enhetene påbegynne arbeidet så snart det er mulig.»

 

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon