Boligsøkerskole og Bolig-CV

Bakgrunn

For å øke søkernes muligheter til å klare å skaffe bolig på egenhånd, kan kommunen eller andre organisasjoner arrangere boligsøkerskole. Her gis praktiske tips og råd om hvordan man går frem for å skaffe bolig, inkludert hvordan sette opp en Bolig-CV.

Kort beskrivelse

Boligsøkerskole og Bolig-CV er tiltak for å forbedre den enkeltes muligheter for å få leid i det det private utleiemarkedet.

Resultater

Få flere leietakere inn i det private utleiemarkedet.

Beskrivelse

Boligsøkerskole
Kommunen kan arrangerer ulike former for boligskole og inviterer inn de boligsøkerne som vil være tjent med å delta. Tema som kan være aktuelle når en arrangerer boligsøkerskole, er for eksempel:

Generelt om visning:

 • hva er viktig, hvordan presenterer man seg som potensielle leietaker overfor en profesjonell utleier?
 • Ærlighet lønner seg alltid, men boligsøker må ikke fokusere på at han eller hun trenger bistand for å betale husleie og garanti.
 • Fokusere på egen situasjon. Er søker i en jobbsøkerprosess eller skolesituasjon? Trenger boligsøker hjelp fra NAV i en kort fase hvor det å skaffe depositum og liknende kan være vanskelig?
 • Innføring i bruk av PC og søkeverktøy for å finne boliger som er til leie.
 • Innføring i bruk av Bolig CV.
 • Denne bør inneholde referanser fra tidligere leieforhold. Husk å ta med bilde som hjelper utleier å huske søker som spesiell blant mange som kom på visning.
 • Være på tilbudssiden ved kontakt med utleiere, og fortelle om at en er praktisk anlagt og fortelle hva søker kan bidra med.
 • Holde god kontakt med utleier

Videre vil man sammen med deltakere gå igjennom den juridiske delen av et leieforhold:

 • Leiebeløp hva er inkludert i leien (strøm, varmt vann, kabel-tv)
 • Leietid
 • Oppsigelse
 • Husordensregler
 • Husleiebetaling
 • Depositum (kontant eller garanti)
 • Forsikring
 • Vedlikehold
 • Rengjøring ved fraflytting, tilbakelevering av nøkler etc.

Fokusere på at søker ikke er alene i boligjakten, men er i konkurranse med mange boligsøkere.

Bolig-CV
Boligsøkere anbefales å ta med seg Bolig-CV når de går på visninger. En slik CV bør ha fokus på referanser fra tidligere leie- og boforhold, og boligsøker bør trekke frem positive sider ved seg selv som leietaker:

 • Betalt husleie i rett tid
 • Rengjort leilighet ved fraflytting
 • Overholdt husordensregler med mer
 • Tidligere utleier som referanse hvis mulig

Fokuser i Bolig-CVen på egen situasjon, om en er i en jobbsøkerprosess eller går på skole eller lignende. Dersom søker er avhengig av å få hjelp fra NAV i en startperiode og ikke har midler til depositum, kan dette forklares i en CV. Her kan det forklares hva det vil innebære av sikkerhet for utleier.

Vedlegg

Kurs

Nøkler til egen bolig er et digitalt kurs som finnes både som undervisningsvariant og som individuelt kurs på norsk, engelsk og arabisk (bare individuelt kurs). 

Kurset gir innføring i hvordan finne bolig (eid eller leid), om vedlikehold og naboskap. Kurset er beregnet for ulike typer. Se alle kursene under kurssiden til Veiviseren.

Eksempler på boligskoler