En hånd overrekker et sett med nøkler til en annen hånd

Leie og kjøp av bolig

Ikke alle kan eie en bolig med en gang. Noen må få tilbud om å leie kommunal bolig, mens andre kan leie hos private. Barnefamilier, som ikke fyller kravene til lån i dag, kan være en aktuell målgruppe for ordningen leie til eie for vanskeligstilte. Ordningen gjelder for de som ikke har tilstrekkelig betjeningsevne til et lån nå, men som vurderes å ha potensiale for å kjøpe egen bolig ved hjelp av startlån eller ordinært banklån og eventuelt tilskudd til etablering på sikt. Arbeidsprosessen "Leie til eie for unge/personer i etableringsfasen" er aktuell for de som skal (ny)etablere seg, og der det i stor grad er utbyggere som framskaffer boligen.