Toppbilde

Leie og kjøp av bolig

Ikke alle kan eie en bolig med en gang. Noen må få tilbud om å leie kommunal bolig, mens andre kan leie hos private. Barnefamilier, som ikke fyller kravene til startlån i dag, kan være en aktuell målgruppe for ordningen leie-før-eie for langvarig vanskeligstilte. Ordningen gjelder for de som ikke har tilstrekkelig betjeningsevne til et startlån nå, men som vurderes å ha potensiale for å kjøpe egen bolig ved hjelp av startlån og eventuelt tilskudd til etablering på sikt.