Hjelpemidler og tilrettelegging i bolig

4. Ulike brukergruppers bo- og aktivitetsbehov

Innsikt om de ulike spesifikke brukergruppenes behov er nærmere beskrevet i dette kapittelet. 

Generelt skal det tilrettelegges for rullestolbrukere i alle botilbud. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5 Dimensjoneringsgrunnlag.   

Les mer om de ulike brukergruppenes spesifikke boligbehov:

 

Eldre
Personer med demens
Personer med funksjonsnedsettelser og stort hjelpebehov
Personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser
Personer med utviklingshemming
Barn og ungdom med store kognitive og/eller fysiske funksjonsnedsettelser
Personer med akutt behov for medisinsk hjelp og pleie
 

 

TILBAKE TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN >
TIL NESTE 5. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG >

 

 • Er smått alltid godt i demensomsorgen?

  Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens

  Oppdragsutfører
  SINTEF Fag
  Utgivelsesår
  2015
  Forfatter
  Karin Høyland, Øyvind Kirkevold, Ruth Woods, Gørill Haugan
  Type publikasjon
  Rapport