Ulike personer under kirkesebærtre

4. Ulike brukergruppers bo- og aktivitetsbehov

Innsikt om de ulike spesifikke brukergruppenes behov er nærmere beskrevet i dette kapittelet. 

 • Er smått alltid godt i demensomsorgen?

  Om bo- og tjenestetilbud for personer med demens

  Oppdragsutfører
  SINTEF Fag
  Utgivelsesår
  2015
  Forfatter
  Karin Høyland, Øyvind Kirkevold, Ruth Woods, Gørill Haugan
  Type publikasjon
  Rapport