Helhetlig-boligplanlegging

Oversikt over kommuner som utlyser nå

Kommunene utlyser behovet for utleieboliger med tilvisingsavtale i lokalpresse og kommunens hjemmesider. Her er oversikt over kommuner som utlyser nå:

 

Aktive utlysninger nå:

Utlysninger som kommer våren 2019:

 

  • Fredrikstad kommune søker små boliger og familieboliger

Lenke til utlysningene legges ut så snart de er publisert av kommunene.