Toppbilde

Samarbeid med private

Arbeidsprosessene viser hvordan kommunen i samarbeid med private på ulike måter kan framskaffe kommunalt disponerte utleieboliger. 

Gjennom en tilvisningsavtale finansieres boligene med grunnlån. Kommunen har tilvisningsrett på opptil 40% av boligene.
Ved en tildelingsavtale finansieres boligene med grunnlån og i tillegg tilskudd til de utleieboligene som kommunen har rett til å tildele.