En hånd gir et lite hus til annen hånd
ARBEIDSPROSESS

Salg/avhending av kommunale utleieboliger

Kort om arbeidsprosessen

Kommunale utleieboliger er et viktig boligsosialt virkemiddel. Målgruppen er personer som har problemer med å skaffe seg bolig i det ordinære boligmarkedet av helsemessige, sosiale eller økonomiske årsaker.

I 2018 var det 110 171 kommunalt disponerte boliger i Norge, hvilket utgjør 21 boliger per 1000 innbyggere

Kommunen vil i enkelte tilfeller ønske å selge boliger. Boligbehovet i kommunen kan endres, det kan være mål om større spredning av kommunale boliger eller et ønske om fornyelse av eiendomsmassen.

Arbeidsprosessen er inndelt i to faser:

  • Vurdering av bolig og behov
  • Salg

samt underprosess

  • Salg til beboer

Bakgrunn

Fristillelse av kommunale boliger eller at kommunen har en aktiv strategi om å få leietakere over i eierforhold.

Faser i arbeidsprosessen

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Vurdering av bolig og behov
Fase 2
Salg

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon