Mal for kravspesifikasjon for kommunale boliger

Kravspesifikasjonen kan brukes til å bestille oppføring av nye utleieboliger og omsorgsboliger. Den kan også brukes som utgangspunkt for å bestille andre typer boliger.

 

Hånd med hus
 

Her finner du mal for kravspesifikasjon for kommunale boliger

Kommunene anskaffer mange nye omsorgsboliger og utleieboliger hvert år og bruker store ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner. Leverandørene bruker store ressurser på å sette seg inn i ulike kravspesifikasjoner når de skal gi tilbud. En standardisert og gjennomarbeidet kravspesifikasjon vil derfor gi effektivisering både for leverandører og bestillere.

Malen er utarbeidet av Norsk kommunalteknisk Forening (NKF) i samarbeid med Husbanken, Difi, Boligprodusentene, Nelfo og representanter fra flere kommuner. 

Bidrar til bedre boliger

  • Mal for kravspesifikasjon baserer seg på gjeldende krav til universell utforming, brannsikkerhet, velferdsteknologi, holdbare materialer og løsninger og CO2 fotavtrykk. Det bidrar til bedre miljø og boliger som er tilrettelagt for ny teknologi.
  • Mal for kravspesifikasjon for kommunale boliger ivaretar alle offentlige krav og viser til aktuelle standarder. 

Besparelser

Besparelsen ved å ta i bruk en felles kravspesifikasjon er stor. Med felles kravspesifikasjon vil boligprodusentene vite hva kommunene etterspør. Det vil føre til flere tilbydere, skjerpet konkurranse, innovasjon, lavere kostnader og bedre kvalitet. Gjenkjennelige krav vil også gjøre det enklere for Husbanken å behandle søknader.  


Revidering og innspill

Mal for kravspesifikasjon ble første gang lansert i april 2018, og den har vært igjennom en omfattende revisjon med mange forbedringer i 2019. Nye innspill til forbedringer kan sendes til NKF. Filmklippet under er fra lanseringen av revidert versjon under Arendalsuka i august 2019. 

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon