NKF Kravspesifikasjon for kommunale boliger

Kravspesifikasjonen kan brukes til å bestille oppføring av nye utleieboliger og omsorgsboliger. Den kan også brukes som utgangspunkt for å bestille andre typer boliger.

 

Hånd med hus
 

Her finner du NKF sin kravspesifikasjonen for kommunale boliger

Kommunene anskaffer rundt 1000 nye omsorgsboliger og 1500 utleieboliger i året og bruker mye ressurser på å lage egne kravspesifikasjoner. Leverandørene bruker mye ressurser på å sette seg inn i ulike kravspesifikasjoner når de skal gi tilbud. En standardisert og gjennomarbeidet kravspesifikasjon vil derfor gi effektivisering både for leverandører og bestillere.


Besparelser

Besparelsen ved å ta i bruk en felles kravspesifikasjon er stor. Med felles kravspesifikasjon vil boligprodusentene vite hva kommunene etterspør. Det vil føre til flere tilbydere, skjerpet konkurranse, innovasjon, lavere kostnader og bedre kvalitet. Gjenkjennelige krav vil også gjøre det enklere for Husbanken å behandle søknader.  


Bidrar til bedre boliger


  • Kravspesifikasjonene stiller konkrete krav når det gjelder universell utforming, brannsikkerhet, velferdsteknologi, holdbare materialer og løsninger og CO2 fotavtrykk. Det bidrar til bedre boliger som er tilrettelagt for ny teknologi.
  • Kravspesifikasjonen for kommunale boliger ivaretar alle offentlige krav og viser til aktuelle standarder.


Revidering og innspill

Kravspesifikasjonen er utarbeidet av Norsk kommunalteknisk Forening (NKF) i samarbeid med Husbanken, Difi, Boligprodusentene, Nelfo og representanter fra Fredrikstad, Flesberg og Øyer kommuner. Arbeidet er finansiert av NKF, Bygg21 og Boligprodusentene. Disse aktørene har etablert et system for jevnlig revidering av kravspesifikasjonen ledet av NKF. Innspill til forbedringer kan sendes til e-post: nkf@kommunalteknikk.no og merkes med «Boligkravspesifikasjon innspill» i emnefeltet.