Kjøp av kommunale utleieboliger

Fase 2: Vurdering av boliger

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Orientering i boligmarkedet
Fase 2
Vurdering av boliger
Fase 3
Kjøp og overtakelse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

I denne fasen gjøres det en vurdering av tilgjengelige boliger i markedet:

 • Finnes det restriksjoner for kjøp av de aktuelle boligene?
 • Er boligenes egnet for målgruppen?

Kommunen (ved aktuelle avdelinger) må avklare beliggenhet, pris og om boligene er egnet.

Resultater fra fasen

Å avklare hvilke boliger kommunen ønsker å kjøpe.  

 • Kommunen (ved eiendomsavdelingen o.l) avdekker eventuelle restriksjoner mot kjøp.  
 • Kommunen (ved fagfolk fra teknisk etat, helse- og sosialavdeling o.l)  går på visning. 
 • Kommunen vurderer boligenes egnethet, standard og fremtidige vedlikeholdsbehov. 
  Kommunen vurderer boligenes beliggenhet og nærhet til:
  • offentlig kommunikasjon
  • barnehage, skole, aktiviteter og butikker
  • grøntareal
  • bomiljø og befolkningssammensetning i nærområdet
 • Kommunen sammenligner boligene på: 
  • pris
  • egnethet
 • Kommunen velger ut bolig for kjøp.

Kommunen: Vurderer hvilke boliger som er egnet og aktuelle å kjøpe. 

§ 22 Rettslig rådighet:

"Selv om det er nedlagt forbud mot at juridiske personer kan erverve seksjoner, eller det er fastsatt en begrensning på hvor mange seksjoner noen kan eie, kan følgende juridiske personer til sammen erverve inntil 10 prosent, men likevel minst én seksjon, i eierseksjonssameier som består av fem eller flere seksjoner:

 • staten
 • fylkeskommuner
 • kommuner
 • selskaper som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune
 • stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune
 • selskaper, stiftelser eller andre som har inngått samarbeidsavtale med staten, en fylkeskommune eller en kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte"

§ 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene. Desse kan til saman eige andel eller andelar som gir rett til minst ein bustad og opp til ti prosent av bustadene i lag med fem eller fleire andelar:

 • staten
 • fylkeskommuner
 • kommuner
 • selskaper som har til formål å skaffe boliger og som ledes og kontrolleres av staten, en fylkeskommune eller en kommune
 • stiftelser som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune
 • selskaper, stiftelser eller andre som har inngått samarbeidsavtale med staten, en fylkeskommune eller en kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte"