Kjøp av kommunale utleieboliger

Fase 3: Kjøp og overtakelse

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Orientering i boligmarkedet
Fase 2
Vurdering av boliger
Fase 3
Kjøp og overtakelse
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Denne fasen beskriver selve kjøpet av boliger.

Kommunen kan søke Husbanken om finansiering – både til lån og tilskudd til utleieboliger.

Resultater fra fasen

Kommunen har kjøpt gode og egnede boliger for utleie. 

 • Kommunen (ved eiendomsavdelingen o.l) initierer kjøp
  • Budrunde
   • Legge inn bud
   • God kjennskap til eiendomsmarkedet vil være fordelaktig ved vurdering av hvor langt man ønsker å gå i en budrunde. 
  • Bruk av forkjøpsrett
   • Dersom kommunen er medlem av boligbyggelag kan man melde inn forkjøpsrett der man mener det er hensiktsmessig
   • Ved salg av leiegårder med mer enn fem boliger i storbyer kan kommunen bruke lovfestet forkjøpsrett.
   • Kommunen bør ha rutiner for samkjøring med avdelingen i kommunen som bistår vanskeligstilte og startlånsmottakere med kjøp, slik at man ikke byr mot hverandre.
 • Kommunen kan søke om finansiering i Husbanken: 
  • Lån og tilskudd til utleiebolig.
  • Ved større boligprosjekter, for eksempel kjøp av bygårder, bør Husbanken involveres tidlig (i forkant) for å sikre at prosjektet ikke er i strid med Husbankens prinsipper om normalisering og integrering.
 • Kommunen overtar boligen og gjør en tilstandsvurdering.
 • Ved behov oppgraderer kommunen boligen.
 • Kommunen tar en gjennomgang av boligen og dokumenterer tilstanden nøye før enheten for tildeling tildeler bolig til beboer.

Kommunen kjøper boligene, og engasjerer eventuelt bistand for klargjøring av boligene.

§ 2: "En kommune har forkjøpsrett når eiendomsrett til leiegård i kommunen blir overført til andre enn staten eller den fylkeskommune der eiendommen ligger. Dette gjelder likevel ikke overføringer ved arv, skifte eller ekspropriasjon."