Samarbeid med Oslo kommune

I strategien Bolig for velferd vektlegges en særskilt innsats mot Oslo fram mot 2020. Husbanken og Oslo kommune har nå inngått en revidert avtale som legger føringer for alt strategisk og langsiktig samarbeid mellom partene for å nå felles mål i boligsosialt arbeid og områderettet innsats.

I den reviderte avtalen er det større fokus på helhetlig bruk av økonomiske virkemidler og samarbeid på tvers av sektor, fag og nivå enn i opprinnelig avtale fra 2013. I tillegg er samarbeidet mer etablert med Oslo kommune sentralt og byrådsavdelinger. Oslo kommunes nye byrådsplattform og strategien Bolig for velferd ligger til grunn.

Dette ligger i avtalen: 

  • Innbyggerne i Oslo skal oppleve en mer samordnet og koordinert innsats, med en helhetlig tilnærming på tvers av sektorer og fagområder, på områdene bolig, boligsosialt arbeid, levekår, nærmiljø og områdesatsing. 
  • Husbanken og Oslo kommune skal sammen møte utfordringene ved at mange står utenfor i boligmarkedet i Oslo.
  • Partene skal utvikle nye boligmodeller, videreutvikle Husbankens økonomiske virkemidler og satse på områderettet arbeid. 

 Last ned samarbeidsavtalen med Oslo (pdf)