Toppbilde

Innovasjon i offentlig sektor

Teksten "Innovasjon i boligsosialt arbeid" omtaler sosial innovasjon i offentlig sektor og gir eksempler på dette fra ulike kommuner. "Innføring i tjenestedesign" viser fasene i tjenestedesign og viser til hvordan Asker kommune har jobbet konkret med dette. Digitaliseringsprosjekter handler om hvordan man kan utnytte digitalisering for å gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne.

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon