Toppbilde

Innovasjon i offentlig sektor

Teksten "Innovasjon i boligsosialt arbeid" omtaler sosial innovasjon i offentlig sektor og gir eksempler på dette fra ulike kommuner. "Innføring i tjenestedesign" viser fasene i tjenestedesign og viser til hvordan Asker kommune har jobbet konkret med dette. Digitaliseringsprosjekter handler om hvordan man kan utnytte digitalisering for å gi bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne.