Etablere felles verdigrunnlag for boligsosialt arbeid

Fase 2: Fremme sak til politisk behandling

Faser

Velg fase for å se beskrivelse og hva som skjer i hver fase.

Fase 1
Få mandat og etablere et grunnlag for arbeidet
Fase 2
Fremme sak til politisk behandling
Fase 3
Implementering av verdigrunnlag
TILBAKE TIL OVERSIKT

Kort beskrivelse av fasen

Ansvarlig lager saksframlegg med utkast til felles verdigrunnlag som fremmes til politisk behandling.

Resultater fra fasen

Det foreligger politisk vedtak fra by- eller kommunestyre om et verdigrunnlag som skal legges til grunn for boligsosialt arbeid og for tjenester som bygger opp under dette.

  • På bakgrunn av prosess med innspill fra aktuelle parter, skrive et saksfremlegg med forslag til verdigrunnlag til politisk behandling.
  • Fremføre saksframlegg for by-/kommunestyre eller eventuelt formannskap.
  • Kommuneadministrasjon utarbeider eller delegerer ansvar for saksfremlegg med forslag til verdigrunnlag og fremmer dette til politisk behandling.
  • By- eller kommunestyre kan komme med innspill og korrigere underveis og beslutter verdigrunnlag for boligsosialt arbeid i by- eller kommunestyre.