Forebygging-helse-og-bolig

Forebygging, eldre, bolig og helse

Teksten "Bolig og helse" ser på boligens betyding for helsesituasjonen til den enkelte. Teksten Eldrebølge, målrettet boligplanlegging og tilpasset boligmasse" handler om behov for helhetlig boligplanlegging, som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte de demografiske utfordringene. Kommunene må også legge tilrette for bedring av tilgjengelighet i eksisterende boliger.