Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom

Digital veileder for tverrsektorielt arbeid i kommuner for barn som lever i fattigdom.

 

Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom

Veilederen skal bidra til å øke kunnskap i kommunene om hvordan arbeid mot fattigdom blant barn kan innrettes, og setter fokus på planarbeid i kommunen, samarbeid på tvers av kommunale tjenester, medvirkning, samarbeid med frivillig sektor og tilskudd. Veilederen inneholder også en eksempelsamling med erfaringer fra ulike kommuner og organisasjoner som jobber for å inkludere flere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Veilederen har som formål å bidra til at flere kommuner jobber systematisk og langsiktig med fattigdomsproblematikk, og at flere kommuner og organisasjoner vil la seg inspirere av de gode eksemplene på hvordan man kan styrke inkludering av barn og unge på viktige sosiale arenaer.

Veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon