Bærekraftsmålene og kommunal planlegging

Bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, se FN sambandets nettside om bærekraftsmålene. De er en del av Agenda 2030 som er en felles global arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Til sammen er det 17 bærekraftsmål, med 169 delmål, som konkretiseres hva en slik samfunnsutvikling innebærer, og hvor miljø, økonomi og sosial utvikling sees i sammenheng. Dette ligger beskrevet godt på regjeringen.no.