Planlegge, lede og utvikle

Her vil du finne informasjon som er viktig for kommunens strategiske arbeid med planlegging, organisering og innovasjon.