Gi innspill

Veiviseren er en digital veileder for kommunene på bolig- og tjenesteområdet. På denne siden har du, som kommuneansatt, muligheten til å gi innspill til Veiviserens tverrdirektoriale redaksjon. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gi forbedringer til Veiviseren og til strategien Bolig for velferd.

Veiviseren har ingen saksbehandlere tilknyttet redaksjonen. Vi besvarer ingen personlige henvendelser. 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill på:

  • behov for endring i regelverk, retningslinjer eller lovverk
  • tiltak under arbeidet med strategien Bolig for velferd
  • behov for mer statlig samordning
  • forslag til nye gode eksempler fra kommunene, maler, sjekklister og tips til andre
  • ting som mangler i Veiviseren
  • annet
(frivillig)