Gi innspill

Veiviseren.no er en digital veileder for kommunene på bolig- og tjenesteområdet. På denne siden har du, som kommuneansatt, muligheten til å gi innspill til Veiviseren.no sin tverrdirektoriale redaksjon. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gi forbedringer til Veiviseren.no

Veiviseren.no har ingen saksbehandlere tilknyttet redaksjonen. Vi besvarer derfor ingen personlige henvendelser. 

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill på:

  • behov for endring i regelverk, retningslinjer eller lovverk
  • behov for mer statlig samordning
  • forslag til nye gode eksempler fra kommunene, maler, sjekklister og tips til andre
  • ting som mangler i Veiviseren.no
  • annet
(frivillig)