Gi innspill

Her har du muligheten til å gi innspill til direktoratene på velferdsområdet og til Veiviserens redaksjon. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger som kan bidra til å gi forbedringer til Veiviseren og til strategien Bolig for velferd.

Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill på:

  • behov for endring i regelverk, retningslinjer eller lovverk
  • tiltak under arbeidet med strategien Bolig for velferd
  • behov for mer statlig samordning
  • forslag til nye gode eksempler fra kommunene, maler, sjekklister og tips til andre
  • ting som mangler i Veiviseren
  • annet