Strategi for boligmarkedet

Type publikasjon:
Strategi
Utgivelsesår:
2015

Kort sammendrag

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og har derfor utarbeidet en egen strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld. Regjeringen vil legge til rette for at så mange som mulig som ønsker det skal kunne eie sin egen bolig.

 

Sentrale føringer eller konklusjoner

  • Det har vært sterk vekst i boligprisene de siste 20 år, selv om det er regionale forskjeller. Husholdningenes gjeld har økt, noe som medfører risiko også for finansiell ustabilitet.
  • Tiltak for raskere, enklere og billigere boligbygging:
  • raskere planprosesser og styrking av lokaldemokratiet
  • forenkle byggtekniske krav
  • økt produktivitet
  • økt boligbygging i pressområder
  • Tiltak for tryggere boligkjøp og økt informasjon
  • Tiltak for boliglån fra statsbankene og statlige tilskudd til boligformål
  • Tiltak for bærekraftig utlånsvekst

Lenke til mer informasjon

Les mer om strategien for boligmarkedet på regjeringen.no

Link til elektronisk versjon

Les Strategi for boligmarkedet (2015)

Vedlegg

Strategi for boligmarkedet 2015

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon