Retningslinjer for kriminalomsorgens ansvar og oppgaver

Type publikasjon:
Rundskriv KDI
Utgivelsesår:
2015

Kort sammendrag

Retningslinjene regulerer samarbeidet mellom kriminalomsorgen og NAV-veiledere i fengsel. De beskriver også kriminalomsorgens ansvar og oppgaver i tilbakeføringsarbeidet mer generelt.

Se også Arbeids og- velferdsdirektoratets  ”Retningslinjer for ansvar og oppgaver for NAV-veileder i fengsel (2014).


Sentrale føringer eller konklusjoner

  • tilrettelegge for samarbeidet mellom kriminalomsorgens ansatte i fengsel og NAV-veileder i fengsel
  • informere og  kartlegge domfelte/innsatte
  • boligsosialt arbeid – arbeid for at innsatte/domfelte kan beholde egen bolig, eller koordinere arbeidet mot kommune for å skaffe bolig etc.
  • motivasjons- og endringsarbeid
  • samarbeid med arbeidsdriften  (arbeid og aktivitet i fengselet)
  • tiltak for rusmisbrukere
  • planlegge løslatelse og straffegjennomføring i samfunnet
  • samtykke og dokumentasjon

Link til elektronisk versjon

Retningslinjer for kriminalomsorgens ansvar og oppgaver i samarbeid med NAV-veiledere i fengsel

 

Dette er vel ikke selve retningslinjene? Men et rundskriv?

Vedlegg

Retningslinjer for NAV-veiledere i fengsel Retningslinjer for kriminalomsorgen i samarbeid med NAV

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon