På lik linje

— Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 
Type publikasjon:
NOU
Utgivelsesår:
2016:17

Kort sammendrag

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. 

Sentrale føringer eller konklusjoner

Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming. Løftene skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med andre. De åtte løftene skal sikre:

  1. selvbestemmelse og rettssikkerhet
  2. inkluderende og likeverdig opplæring
  3. arbeid for alle
  4. god helse og omsorg
  5. eget hjem
  6. kompetanse og kunnskap
  7. koordinerte tjenester
  8. målrettet styring

Lenke til mer informasjon

Les NOU 2016:17 På lik linje— Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon