Statistikk-og-status

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danne grunnlag for analyser og tiltak.

Husbanken har samlet viktig informasjon om den boligsosiale situasjonen i enkeltkommuner. Samlet informasjon kan gjøre det enklere å få oversikt over status, slik at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger. Boligsosial monitor er fortsatt under utvikling, og du kan gi tilbakemeldinger til Husbanken om du ønsker.

Du finner monitoren på Husbankens nettsider her

Du finner Boligsosial monitor her: https://husbanken.no/boligsosial-monitor/ 

 

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon