Statistikk-og-status

Boligsosial monitor

Den boligsosiale monitoren gir en oversikt over den boligsosiale situasjonen i Norge og i alle norske kommuner. Monitoren skal gi informasjon om helheten i de boligsosiale utfordringene i en kommune, og danne grunnlag for analyser og tiltak.

Husbanken har samlet viktig informasjon om den boligsosiale situasjonen i enkeltkommuner. Samlet informasjon kan gjøre det enklere å få oversikt over status, slik at kommuner, staten og andre aktører kan ta bedre beslutninger. Boligsosial monitor er fortsatt under utvikling, og du kan gi tilbakemeldinger til Husbanken om du ønsker.

Du finner Boligsosial monitor på Husbankens nettsider

Viktig informasjon

Veiviseren.no blir avviklet som eget nettsted 1. april 2023. Etter denne datoen finner du innhold om bolig- og tjenesteområdet på nettstedene til direktoratene som står bak veiviseren.no. Du finner lenker nederst på siden.

Har du spørsmål? Send en e-post til redaktor@husbanken.no

Vis informasjon