Lover og forskrifter

Bolig- og tjenesteområdet omfatter lover, ansvar og oppgaver fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Det er kommunene som har hovedansvaret for å forvalte lovene og forskriftene for å hjelpe vanskeligstilte på bolig- og tjenesteområdet. For å forenkle dette for deg, har direktoratene sortert innholdet i to grupper:

  • Oversikt over hvilke lover som er de mest sentrale på det boligsosiale området
  • Hvilke lover og forskrifter som er relevante for kommunens forvaltning på bolig- og tjenesteområdet. Disse har ikke en direkte boligsosial karakter.

Denne listen kan du finne i denne lenken

Under kan du søke for å gå direkte til den enkelte lov eller forskrift du ønsker å lese mer om.Laster data...
Ingen treff!