Lover og forskrifter

Bolig- og tjenesteområdet omfatter lover, ansvar og oppgaver fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Det er kommunene som har hovedansvaret for å forvalte lovene og forskriftene for å hjelpe vanskeligstilte på bolig- og tjenesteområdet. For å forenkle dette for deg, har direktoratene sortert lovene og forskriftene i to grupper:

  1. De mest sentrale på bolig- og tjenesteområdet.
  2. De som har relevans for bolig- og tjenesteområdet.

Denne oversikten finner du her.

Under kan du søke for å gå direkte til den enkelte lov eller forskrift du ønsker å lese mer om.Laster data...
Ingen treff!