Tilbakeføring.no

Tilbakeføring

Tilbakemeldinger fra ansatte i både kriminalomsorgen og våre samarbeidende aktører viser et behov for bedre kommunikasjon og en felles forståelse for hvem som gjør hva i tilbakeføringsarbeidet.

Denne nettsiden skal gi informasjon om hvilke tiltak som er tilgjengelig for tilbakeføringsarbeid og bidra til en mer enhetlig forståelse av ansvar- og arbeidsfordeling i tilbakeføringsarbeid, spesielt i samarbeid mellom kriminalomsorgen og andre offentlige aktører. I en konkretisering av dette legges det vekt på innsatsområdene: Bolig, Økonomi, Arbeid og utdanning, Nettverk, Rusavhengighet og Helse.