Koordinator og IP

Dette kurset er for deg som skal jobbe som koordinator med eller uten individuell plan.

Kurset fokuserer på å gi grunnleggende kunnskap og kompetanse som gjelder uavhengig av hvilke brukergrupper du arbeider med eller hvor du er ansatt. Kurset gir innføring i

  • rollen som koordinator
  • arbeidet med individuell plan
  • praktisk bruk av veiledere
  • utøvelsen av ulike roller i et tverrfaglig team

Tjenestemottakere og pårørende kan også ha nytte av kurset for å få bedre innsikt i hva samarbeidet om koordinering og individuelt planarbeidet handler om.

Koordinerende enhet bør inkludere personell fra andre sektorer som eksempelvis NAV, barnevern, barnehage og skole i opplæringen om individuell plan og koordinator. Enheter i helseforetak og i kommuner kan gjerne samarbeide om felles opplæring. Å bygge felles forståelse og kunnskap om samarbeid på tvers av fag, nivåer og sektorer rundt enkeltpersoner er sentralt.

  • Kurset består av flere moduler. Kursmodulene kan gjennomføres sammenhengende eller hver for seg
  • Kurset kan gjennomføres individuelt eller i gruppe. Vi anbefaler å gjennomføre kurset i en mindre gruppe. Det gir mulighet til felles refleksjon rundt de ulike temaene. Det gir ofte bedre læringsutbytte
  • Det anbefales at du tar kurset kronologisk ved første kursgjennomgang
  • Etter at kurset er gjennomført kan du bruke de ulike modulene som oppslagsverk eller repetisjon i ditt daglige arbeid. Du vil da enkelt kunne navigere i kurset via en detaljert innholdsfortegnelse
  • Du vil bruke ca. 120 minutter på dette kurset. Husk at du kan ta pauser underveis, og fortsette der du slapp

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon