Housing First moduler

Dette er en serie digitale møter og presentasjoner rundt Housing First som metode og verktøy

Husbanken, NAPHA og Bergen kommune har gjennomført seks digitale kurs og en veiledning med Sam Tsemberis på Teams. Vi deler kursene og veiledningen her i Veiviseren.no slik at flere kan ha nytte av dem. 

Kursene er delt opp i temaer, og kommer i følgende rekkefølge:

1. Beskrivelse av Housing First
2. Komme i gang - innføring og bruk av Housing First
3. Trygghet, HMS og boligfremskaffelse
4. Housing First og FACT
5. Erfaringer med Housing First i en mellomstor kommune
6. Aktiviteter

+ Veiledning med Sam Tsemberis