Housing First moduler

Dette er en serie digitale møter og presentasjoner rundt Housing First som metode og verktøy

Husbanken, NAPHA og Bergen kommune har gjennomført et intro-webinar, seks digitale kurs og en veiledning med Sam Tsemberis på Teams. Vi deler kursene og veiledningen her i Veiviseren.no slik at flere kan ha nytte av dem. 

Kursene er delt opp i temaer, og kommer i følgende rekkefølge:

  1. Intro: Hva er Housing First, hvem er det nyttig for og hvorfor?
  2. Beskrivelse av Housing First
  3. Komme i gang - innføring og bruk av Housing First
  4. Trygghet, HMS og boligfremskaffelse
  5. Housing First og FACT
  6. Erfaringer med Housing First i en mellomstor kommune
  7. Aktiviteter
  8. Veiledning med Sam Tsemberis

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon