Kommunene som aktør i bosettingspolitikken

En analyse av kommunenes reaksjoner på IMDis anmodning om bosetting av flyktninger.

Forfattar:
R. Wilskow.
Publisert av:
Masteroppgave ved institutt ved institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo
Utgivingsår:
2010
Oppdragsutførar:
R. Wilskow

Kort om publikasjonen

Temaet for oppgåva er busetting av flyktningar. Oppgåva undersøker korleis kommunane fungerer som iverksettarar i busetting av flyktningar og korleis kommunane argumenterer når dei fattar vedtak om busetting av flyktningar. Det er året 2008 som blir undersøkt. Rådmannen si innstilling til kommunestyret og lydopptak frå kommunestyredebattar utgjer det empiriske materialet.

Lenke til meir informasjon

Les heile masteroppgåva «Kommunene som aktør i bosettingspolitikken».