Bånd som binder.

Betydningen av sosiale nettverk for bostedsvalg

Forfattar:
E. Kostali
Publisert av:
Masteroppgåve i samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Utgivingsår:
2014

Kort om publikasjonen

Oppgåva handlar om pakistanarar sine avgjersler om bustadval i Mortensrud bydel i Søndre Nordstrand. Analysen er basert på djupintervju med 14 bebuarar på Mortensrud, og i tillegg tre eigedomsmeklarar.

Kostali finn at sosiale relasjonar og nettverk er det som først og fremst er avgjerande for kvifor akkurat Mortensrud blei informantane sin bustad.

Lenke til meir informasjon

Les heile masteroppgåva «Bånd som binder»

 

Midlertidige endringer av praksis

Her i veiviseren har vi samlet all relevant informasjon og lenker fra direktoratene rundt tiltak og endringer av praksis knyttet til pandemien.

Denne informasjonen er samlet for deg som jobber på bolig- og tjenesteområdet.  

Vis informasjon