Toppbilde

Forebygging, helse og bolig

Teksten "Bolig og helse" ser på boligens betyding for helsesituasjonen til den enkelte. "Tidlig innsats" viser betydningen av å tilrettelegge for en funksjonell bolig.