Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Forvalter av ordningen:
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Ansvarlig enhet:
Virkemidler

Formål

Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven.

Overordnede mål er:

  • Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Økt kvalitet på tjenestene

Det vil bli lagt særlig vekt på å videreutvikle tiltak som bidrar til å få målgruppen over i arbeid og aktivitet.

Ordningen skal støtte opp om nasjonale mål og prioriteringer.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen vil være sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som er nær ved å komme i en slik situasjon

Hvem kan søke?

  • NAV-kontor

Søknadsfrist

1 februar 2021

Lenke til mer informasjon

Mer informasjon om tilskuddsordningen på NAV sine hjemmesider