Etterinstallering av heis i Sunndal kommune

Sunndal kommune er ansvarlig for dette eksemplet.
En blokk med visning av utvendig bygd heis
Ansvarlig aktør:
Sunndal Boligbyggelag
Kommunestørrelse:
Mellomstor
Sted:
Sunndal
Fylke:
Møre og Romsdal
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

Sunndal er ein mellomstor kommune i Møre og Romsdal, med om lag 7000 innbyggarar,  kommunesenteret Sunndalsøra bur det i overkant av 4000. I Sunndalsøra er det mange lågblokker på tre og fire etasjar som var bygga på 60- og 70-talet, og har difor ikkje eksisterande heis.

Med tilskot og lån frå Husbanken har Sunndal BBL vore med på etterinstallere 5 heisar i 2015, og held i 2016 på å etterinstallere 7 heisar. Målet er å etterinstallere heis i alle lågblokkene i bygda.  

Eksempelet er hentet fra første del av heisprosjektet, Kvartal XIX.

Resultat

  • Etterinstallert heis i fem lågblokker
  • Trinnfri tilkomst frå parkeringsplass til inngangen til leiligheitene.

Bakgrunn

Sunndal kommune er et industrisamfunn på lik linje med Årdal. Mye tilflytting på 1950-tallet. Mange blokker ble bygd i perioden 1955-1960. Blokkene er på 3-4 etasjer og mangler heis. Totalt er det 5 borettslag med 318 leiligheter som er aktuelle for å etterinstallere heis.

Målsettinger

Kvartal XIX borettslag var et ideelt borettslag for vårt første prosjekt. Det er såkalt stjerneblokk med 2 innganger slik at vi unngikk å rive trappesjakta. 5 heiser dekker 45 leiligheter

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Trinn 1
Sunnbo (Sunndal BBL) hadde vært på befaring i Årdal og har fått god bistand fra Årdal BBL og Greta Steinheim og Markus Vikøren.

Trinn 2
Orienterte Kvartal XIX om heisprosjekt, samt godt samarbeid med styreleder og tillitsvalgte i borettslaget. På generalforsamlingen ble det enstemmig oppslutning for å gå inn for heis. Det var kjempebra!

Trinn 3
Markus Vikøren ble prosjektleder for dette prosjektet. HMS-ansvarlig var Nils Georg Graskopf. Det ble kjørt delt entreprise – med godt resultat på framdrift og oppfølging Underveis har boligbyggelaget vært i dialog med Husbanken og NBBL.

Relevant lovverk

Vi har sett på reglene om universell utforming for å få en løsning som var nærmest mulig opp mot de kravene som gjelder i for nybygg i dag. 

Sikre brukermedvirkning

Orienterte Kvartal XIX om heisprosjekt, samt godt samarbeid med styreleder og tillitsvalgte i borettslaget.

På generalforsamlingen ble det enstemmig oppslutning for å gå inn for heis. Det var kjempebra!

Finansiering

Prosjektet ble finansiert med grunnlån og tilskudd til etterinstallering av heis. I forkant av etterinstalleringen fikk Sunndal boligbyggelag tilskudd til prosjektering av heis. Prosjekteringen omfattet også fire andre borettslag enn Kvartal XIX borettslag.

Kostnadsbildet for prosjektet:

Tilskudd til prosjektering kr 562 500 
Egenkapital ved prosjektering kr 562 500
Tilskudd til installering kr 7 864 000
Grunnlån til installering  kr 9 613 000
Totalkostnad kr 18 601 000

Suksessfaktorer

  • God bistand fra Årdal BBL. Godt samarbeid  med Husbanken. Godt samarbeid med borettslaget.
  • Samarbeid med grunn/betong, heisleverandør og stålleverandør fungerte godt.

Utfordringer underveis

Stort sett fungerte alt ok.

Tips til andre

Ha god dialog med borettslaget underveis, med gode orienteringer før generalforsamlingen.

Rapporter

To fornøgde bebuarar utanfor den første etterinstallerte heisen i Sunndalsøra. Den nye heisen sett frå utsida.

Publiserte artikler

Artikkel på husbanken.no: Vil ha heis i alle lagblokkene i bygda

 

Videreføring av arbeidet

Beboerne er veldig fornøyd med det gjennomførte heisprosjektet. Prosjektet er brukt som et godt eksempel for de andre borettslagene i Sunndal som ennå ikke har installert heis.