Enslige mindreårige flyktninger - Det systematiske kartleggingsverktøyet KLEM

Trondheim kommune er ansvarlig for dette eksempelet.
Ansvarlig aktør:
Trondheim kommune
Kommunestørrelse:
Stor
Fylke:
Trøndelag
Oppsummert

Beskrivelse av eksempelet

KLEM (KartLegging Enslige Mindreårige) er et systematisk kartlegginvsverktøy for kartlegging av bosatte enslige mindreårige flyktninger. Det er få kartleggingsverktøy som er spesielt tilpasset denne gruppen. Omsorgsenheten i Trondheim har derfor lagd et spesialdesignet kartleggingsverktøy for denne gruppen som er integrert i den miljøterapeutiske oppfølgingen.

Resultat

 • Våre kontaktpersoner opplever å få bedre relasjon til ungdommen raskere
 • Kontaktpersonene opplever å få mer informasjon
 • Kontaktpersonene opplever å kunne gi mer tilpassede tiltak¨
 • Kontaktpersonene opplever å få et felles faglig språk i tiltakene
 • Kontaktpersonene opplever bedre overganger mellom tiltak
 • Kontaktpersonene opplever at oppfølgingen blir mer planmessig
 • Kontaktpersonen opplever bedre samarbeid både internt og med eksterne samarbeidspartnere
 • Ungdommen opplever å være en del av prosessen
 • Ungdommen opplever at de blir sett og hørt
 • Ungdommen får en eieropplevelse til egne mål og ser sammenhengen mellom mål og egne behov
 • Ungdommen opplevde større trygghet og bedre relasjon til kontaktpersonen

Bakgrunn

Før kartleggingsverktøyet var kartleggingen i større grad individuell og opp til hver kontaktperson. Dette gjorde at ungdommene ble kartlagt noe ulikt. Fokuset på viktigheten av kartlegging var mindre. Man hadde noe mindre innsikt i ungdommens utfordringer som ga mindre presise tiltak.

Målsettinger

 • Felles kartleggingsprosess i alle tiltak
 • Felles enighet om helhetlig og målrettet miljøterapeutisk oppfølging
 • Økt kvalitet på kartlegging og det i miljøterapeutiske arbeidet

Beskrivelse av hvem som gjorde hva

Vi ønsker å sette ungdommen best mulig i stand til å leve et godt videre liv i Norge. For å kunne gjøre dette mener vi at vår miljøterapi må være målrettet og helhetlig og baseres på de miljøterapeutiske prinsippene trygghet, relasjon og samregulering. For å kunne arbeide målrettet og helhetlig må vi ha kunnskap om den enslige mindreårige flyktningen og hvilke ressurser og behov han har. Vår tradisjonelle vestlige måte og kartlegge på er utfordrende for ungdommen. Dette både på grunn av skepsis til systemet og hvordan informasjonen skal brukes, manglende forståelse for psykisk helse og redsel for å bli stemplet som syk, negative opplevelser med å bli ”avhørt” osv. Det er få kartleggingsverktøy som er spesielt tilpasset denne gruppen. Omsorgsenheten har derfor lagd et spesialdesignet kartleggingsverktøy for denne gruppen som er integrert i den miljøterapeutiske oppfølgingen.

Trinn 1: Utvikling av kartleggingsverktøy
Trinn 2: Implementering av kartleggingsverktøy
Trinn 3: Drift, videreutvikling av kartleggingsverktøy

Relevant lovverk

 • Lov om barnevernstjenester
 • Helsepersonelloven

Sikre brukermedvirkning

Brukermedvirkning hadde stort fokus i utviklingen av verktøyet og ivaretas i kartleggingsprosessen.

Finansiering

Verktøyet ble utviklet av en av Omsorgsenhetens psykologer på egne midler. 

Suksessfaktorer

Utarbeidelse i tett samarbeid med stab og tiltaksavdelinger. Bruk av tidligere utredningsverktøy og tilpasninger i nytt verktøy.

 • Bredt forberedende arbeid – mange faglige innspill – i egen kommune og sammen med samarbeidskommuner (storbysamling)
 • Bruk av empiri – hvilke verktøy har vi bruk for / er nyttige for målgruppen
 • Gjennomføringsplan – oppstart skrittvis – ett tiltak av gangen
 • Veiledning før, underveis og etter en tid
 • Tilbudssiden når det gjelder veiledning
 • Faglig forankring hos ledelse – enhet og tiltaksvis – dette skal vi gjennomføre

Utfordringer underveis

 • Utfordringer ved tolkebruk
 • Behov for mer planmessig opplæring til riktig tid
 • Hadde hatt størst effekt hvis alle tiltakene hadde startet opp rimelig samtidig.

Tips til andre

 • KLEM (Kartlegging Enslige Mindreårige) Bør implementeres i alle landes kommuner

Vedlegg

Kartleggingsverktøyet er et større dokument med integrerte verktøy eksempelvis nettverkskart, livssøyle, aktivitetsskjema osv.

Videreføring av arbeidet

 KLEM ble implementert og er nå i drift i Trondheim kommune. 

Vedlegg

KLEM Oppflging v2