Wayback

Logo Wayback

Brukerorganisasjonens formål

Målet er at tidligere straffedømte integreres i samfunn og arbeidsliv, og dermed klarer å bli aktive og ansvarsfulle samfunnsborgere.

Kort beskrivelse

Stiftelsen Wayback er en uavhengig stiftelse, som arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rusmisbruk. Vi retter vår innsats mot løslatelsesfasen og tiden etter løslatelse. Vi gir våre medlemmer håp om at det nytter ved å selv være gode rollemodeller.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Fadderordning.
  • Bistand ved praktiske utfordringer. 
  • Aktiviteter på fritiden. 

Lenke til mer informasjon

Wayback sin nettside og kontaktskjema

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon