Norges Myalgisk Encefalopati Forening (Norges ME-forening)

Logo til Norge myalgisk encefalopati forening
Forkortelse:
NMEF
E-post:
post@me-foreningen.no
Telefon:
21688150

Brukerorganisasjonens formål

Norges ME-forening (NMEF) er en livssyns- og partipolitisk uavhengig pasientorganisasjon, som siden 1987 har arbeidet for å sikre og fremme ME-rammede rettigheter innenfor det offentlige hjelpeapparat. Foreningen bistår ME-syke og pårørende med informasjon og råd, og arbeider for å fremskaffe dokumentasjon, blant annet gjennom vitenskapelig basert forskning, på årsaker til, utredning og behandling av ME.

Kort beskrivelse

Norges ME-forening ble stiftet 21. november 1987 av Ellen V. Piro. Foreningen har ca. 3000 medlemmer over hele landet og er organisert i 13 fylkeslag (som organiserer aktiviteter i 16 fylker). Fra ME-kontoret i Oslo koordineres all aktivitet med de 13 aktive fylkeslagene, samt kontakt med helsepersonell, offentlige instanser, politikere og media.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • informasjon
  • råd
  • delta i likepersonsarbeid og møter
  • nyhetsbrev tre ganger i året
  • spesielle medlemsfordeler som råd fra advokat

Lenke til mer informasjon

ME-foreningen

Norges ME-forening på facebook

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon