Leieboerforeningen

Logo Leieboerforeningen
Forkortelse:
LbF
E-post:
lbf@lbf.no
Telefon:
24149100

Brukerorganisasjonens formål

Leieboerforeningen er en medlems- og interesseorganisasjon som arbeider for et mer velfungerende leiemarked. Foreningen har kontor i Oslo, men dekker hele landet. LbF har samsarbeidsadvokater i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø, Hamar og Kristiansand. Foreningen er også åpen for private utleiere som ikke driver utleie som næring, men vi bistår aldri utleiere i saker mot leieboere. Foreningen har også eget medlemskap for små og mellomstore næringsleietakere og for kommuner. Foreningens mål er å ivareta medlemmenes interesser overfor utleiere, myndigheter og andre.

Kort beskrivelse

Leieboerforeningen tilbyr juridisk veiledning og advokatbistand til medlemmer, kommuner, frivillige organisasjoner, profesjonelle utleiere og andre. Interessepolitisk arbeider organisasjonen for å ivareta og styrke leieboernes sak i forhold til lovverket og i andre saker knyttet til boligsektoren. Vi har et spesielt fokus på vanskeligstilte på leiemarkedet. Foreningen utfører ulike typer prosjektoppdrag som direkte eller indirekte bidrar til å styrke  leieboernes situasjon, blant annet bomiljøarbeid i utsatte bomiljø.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • Juridisk veiledning og advokatbistand
  • Opplæring/kurs i husleierett
  • Bomiljøarbeid og –rådgivning i samarbeid med beboere, kommuner/bydeler og andre
  • Beboerorganisering og -medvirkningsprosesser
  • Utredninger
  • Gjennomgang av kommunale/private boligporteføljer
  • Spørreundersøkelser

Lenke til mer informasjon

Leieboerforeningens nettside. 

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon