Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Logo til Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Forkortelse:
LMS
E-post:
post@motstoff.no
Telefon:
23080550

Brukerorganisasjonens formål

LMS er en organisasjon av og for pårørende til rusavhengige. Vi har lokalforeninger og engasjerte medlemmer rundt om i landet. Den viktigste oppgaven vår er å gi pårørende informasjon og veiledning slik at de kan bli bedre bevisste sin egen situasjon, og eget behov for støtte. LMS er opptatt av familieperspektivet og pårørendeinvolvering. LMS ønsker at pårørende blir i stand til å bearbeide sin historie, slik at de kan hjelpe andre pårørende, og bruke sin erfaring til å påvirke på system- og individnivå i utforming av tilbud og tjenester til mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser. Grunnlaget for god medvirkning er en bearbeidet egenhistorie. Arbeidet er basert på erfaring og mange års innsats for pårørende til rusavhengige. Vårt arbeid er basert på likepersonsarbeid.

Kort beskrivelse

LMS arbeider med aktiv medvirkning og utadrettet virksomhet for å fremme pårørendes behov og rettigheter, og for å nå ut til flere pårørende av rusavhengige. Vi bidrar til en bevisstgjøring av pårørende av rusavhengiges behov og rettigheter. 

 • LMS’ kompetanse ligger i pårørende av rusavhengige. 
 • LMS har kompetanse i hvordan man skal inkludere og involvere pårørende som et gjennomgående ledd, dersom brukeren ønsker dette. Pårørende er ofte tett på bruker, og sitter på relevant erfaring og kunnskap som kan hjelpe til for å veilede bruker til bolig på best mulig måte.
 • Fra et pårørendeperspektiv ser vi at et betydelig antall brukere og rehabiliterte brukere i dag bor hjemme i påvente av at kommunen kan tilby en egnet bolig. Det er viktig å anerkjenne at pårørende faktisk er en midlertidig bolig, som f. eks. før og etter behandling – i påvente av bolig. Dette må de som jobber med boligsosialt arbeid værebevisste
 • Lokale krefter.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • LMS Pårørendesenter - rådgivningstjeneste
 • LMS Støttetelefon – 800 40 567 for råd og veiledning, eller bare noen å snakke med
 • individuelle samtaler
 • lokalforeninger i store deler av landet
 • brukermedvirkning/råd og utvalg 
 • samlinger og fagseminarer 
 • lokale selvhjelpsgrupper
 • informasjons- og brosjyremateriell
 • innlegg på seminarer, og konferanser
 • magasin – gi pårørende, fagpersonell og engasjerte informasjon om rusfeltet og pårørende
 • erfaring og spisskompetanse - god kunnskap om hva pårørende har behov for, samt hva de etterspør for egen situasjon og i møtet med systemet.
 • nåværende prosjekt (ut 2017) fra Extrastiftelsen: ‘Tilbud til minoritetsetniske pårørende av rusavhengige’.

Lenke til mer informasjon

Motstoff

Lokalforeninger