Foreningen for muskelsyke

Logo til Foreningen for muslkelsyke
Forkortelse:
FFM
E-post:
ffm@ffm.no
Telefon:
411 907 02

Brukerorganisasjonens formål

Foreningen for Muskelsyke (FFM) er interesseorganisasjonen for muskelsyke i Norge. FFM skal blant annet: 

 • utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle muskelsyke og deres familier 
 • skape aktiviteter og tilbud som kan være utviklende og gi en positiv opplevelse for muskelsyke 
 • spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon
 • medvirke til å bedre mulighetene for diagnostikk og behandling av muskelsykdommer, styrke vitenskapelig forskning 
 • arbeide for muskelsykes rettigheter og interesser overfor myndighetene og i samfunnet for øvrig

Kort beskrivelse

Foreningen for muskelsyke er en interesseorganisasjon for persnoner med nevromuskulære sykdommer i Norge. Vi er fordelt på 13 fylkesforeninger fordelt utover landet. Vårt formål er å spre kunnskap om muskelsykdommer og muskelsykes livssituasjon. Informasjonsarbeidet er rettet både mot muskelsyke, pårørende og helsevesen. Foreningen er også en sterk politisk pressgruppe som har som mål å styrke de muskelsvake og muskelsykes rettigheter i Norge. Det finnes mange forskjellige sykdommer som hører inn under gruppen nevromuskulære sykdommer. De fleste er sjeldne diagnoser.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • medlemsmagasinet Muskelnytt
 • brukerrepresentasjon
 • politisk påvirkning på vegne av muskelsyke
 • likepersonstilbud
 • sommerleir
 • kurs, seminarer og samlinger
 • forskningsfond
 • fellesskap
 • ungdomsorganisasjonen FFMU

Lenke til mer informasjon

Foreningen for muskelsyke

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon