Dysleksi Norge

altTekst
E-post:
post@dys.no
Telefon:
22474450

Brukerorganisasjonens formål

Vårt formål er å ivareta interessene til de med lese- og skrivevansker, språkvansker og matematikkvansker. Det gjør vi gjennom informasjon og hjelp til enkeltpersoner, og informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter og private institusjoner.

Kort beskrivelse

Dysleksi Norge jobber for å skape økt forståelse for problemene til personer med fagvansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker). Organisasjonen arbeider for å påvirke innholdet i den pedagogiske utdanningen, og å øke kompetansen hos ansatte i barnehage og skole.

Dysleksi Norge jobber for at offentlige myndigheter skal satse på forebyggende arbeid, tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med fagvansker. Det kan for eksempel være å arbeide for tilrettelagt eksamen, spesielt muntlig eksamen der det er mulig, og at den skal gjennomføres og vektlegges på lik linje med skriftlig.

Dysleksi Norge jobber for å stimulere til forskning innen de aktuelle fagområdene, ved å oppmuntre til utvikling og bruk av pedagogiske tekniske hjelpemidler.

Dysleksi Norge arbeider for å styrke voksnes rett til opplæring, studenters rettigheter og studiesituasjon, samt å få satt i gang egnede tiltak i arbeidslivet slik at mennesker med fagvansker kan oppnå samfunnsmessig likeverd.

Dysleksi Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon, med ca. 8 600 medlemmer og abonnenter. Dysleksi Norge har rundt 38 fylkes- og lokallag og en egen ungdomsorganisasjon (Dysleksi Ungdom). Dysleksi Norge er blant annet med i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • Kunnskap om hvordan personer med fagvansker i barnehage og skole kan fanges opp og følges opp. Dette innebærer blant annet å se på hvordan utfordringer knyttet til frafall i norsk skole kan løses. Organisasjonen tilbyr også informasjon om lære- og hjelpemidler, som sørger for at de med fagvansker får en best mulig studie- og arbeidssituasjon.
 • Aktuelt og nyttig informasjons- og profileringsmateriell som kan bestilles eller lastes ned fra nettsidene.
 • Informasjon og bistand til lærere og andre fagfolk.
 • Et stort nettverk av frivillige som kan gi støtte på veien. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre. Vi kaller de som gjør dette best, for likepersoner. De finnes rundt om i hele Norge, og er kurset og tilgjengelige både på telefon eller i et personlig møte.
 • Råd om blant annet rettigheter og veiledning i for eksempel å skrive søknader eller klager. Dette gjøres via telefon til sekretariatet på 22 47 22 50, eller besøk til organisasjonen i Storgata 10 A i Oslo.
 • Kurs eller å svare på spørsmål om datahjelpemidler, av superbrukere rundt om i hele Norge.
 • Kurs og andre aktiviteter i hele Norge og på nett.
 • Webinar og kurs for lærere og andre fagfolk.
 • Informasjon om universelt utformede nettsider for de med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.
 • Automatisk medlemskap i Dysleksi Ungdom hvis du er mellom 13 og 26 år, og i fylkes- eller lokallaget der du som medlem bor.
 • Nyheter og annen relevant informasjon på Dysleksi Norge sin Facebook-side og nettside.
 • Sertifiseringsprosjektet Dysleksivennlig skole. De skolene som søker blir evaluert etter en 10-punkts kriterieliste. Enten blir skolene godkjent eller får de råd og veiledning i hvordan de kan oppfylle kriteriene.

Lenke til mer informasjon

Dysleksi Norge

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon