Barn av rusmisbrukere - BAR

alt tekst
Forkortelse:
BAR
E-post:
post@barnavrus.no
Telefon:
47977565

Brukerorganisasjonens formål

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning.

Kort beskrivelse

BAR arbeider for å fremme barn av rusmisbrukeres kunnskap, erfaring, posisjon, rettigheter og stemme i samfunnet.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • likepersonssamtaler
  • nettbasert anonym samtale på www.barsnakk.no
  • nettverksaktiviteter
  • kurs/foredrag og undervisning til fagfeltet
  • støtte og veiledning

Lenke til mer informasjon

BAR

BARsnakk

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon