A-larm Bruker og Pårørende organisasjon

Logotype til Alarm
Forkortelse:
A-larm
E-post:
post@a-larm.no
Telefon:
454 23 454

Brukerorganisasjonens formål

A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet, som arbeider for å påvirke hvordan man som bruker eller pårørende blir møtt av samfunnet. Brukermedvirkere og likemenn er gode talerør for erfaringskompetansen.

Kort beskrivelse

A-larm har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskompetanse. 

A-larm jobber for åpenhet om rus og behandling. Organisasjonen er opptatt av den enkeltes muligheter og ressurser, og ønsker å bidra til at brukeren får mer innsikt og bedre livskvalitet. A-larm tilrettelegger for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

  • lavterskeltilbud
  • likemannstjeneste
  • pårørendetjeneste
  • brukerrepresentasjon
  • kurstilbud
  • mor/Barn grupper
  • ungdomsarbeid
  • etterverns tilbud
  • fotball
  • forskning og utvikling

Lenke til mer informasjon

A-larm

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon