ADHD Norge

Logo til ADHD norge
E-post:
post@adhdnorge.no
Telefon:
67128585

Brukerorganisasjonens formål

ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å:

 • Arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse for alle mennesker med ADHD, medfølgende psykiatriske tilstander og lignende tilstander.
 • Ivareta interessene til mennesker med ADHD, deres foresatte og familier, og overfor sentrale, regionale og lokale myndigheter.
 • Utvikle og drive aktiviteter i tråd med medlemmenes behov.
 • Bidra til kompetanseutvikling i hjelpeapparatet.

Kort beskrivelse

ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon som jobber for at alle med ADHD skal ha et godt liv.

ADHD Norge arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for ADHD både for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektor og i befolkningen generelt. Våre grunnleggende verdier er inkludering, mestring, åpenhet og likeverd, og vår visjon er at alle mennesker med ADHD skal ha et godt liv. ADHD Norge har fylkeslag i alle landets fylker, samt en del lokallag.

Hva brukerorganisasjonen kan tilby

 • Råd og veiledning i jungelen av rettigheter til medlemmer og andre.
 • Medlemsbladet STÅ PÅ! Bladet blir gitt ut fire ganger pr. år.
 • Opplysnings- og interessepolitisk arbeid.
 • Nyheter og forskning på ADHD.
 • Kurs
 • Temamøter med faglig innhold og sosialt samvær.
 • Organisere likepersonsarbeid.
 • Helgesamlinger for barn og foresatte med faglig og sosialt utbytte.
 • Sommerleir spesielt tilrettelagt for barn og ungdom/unge voksne med ADHD.
 • Kurs og seminar for fagfolk.
 • Kurs, seminar og samtalegrupper o.l for pårørende og voksne med ADHD.
 • Bidrar til brukermedvirkning individuelt og i samarbeid med hjelpeapparatets instanser.

Lenke til mer informasjon

ADHD Norge

ADHD Norge på facebook

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon