U.S.Department of Housing and Urban Development

Forkortelse
HUD
E-post
Oversikt over kontor https://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/field_policy_mgt/localoffices

Om aktøren

HUDs mål er å skape sterke, vitale og inkluderende nærmiljøer med boliger som alle har råd til. HUD arbeider med å styrke boligmarkedet for å forbedre økonomien og samtidig beskytte forbrukerne. Samtidig arbeides det med å avhjelpe behovet for rimelige utleieboliger og i forhold til det boligsosiale aspektet. De jobber for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Det oppmuntres også til å skape bærekraftige lokalmiljøer der ingen blir diskriminert og å endre måten HUD gjør forretning på. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

De gir råd om hvordan skaffe seg bolig, hindre utkastelse, jobber mot diskriminering og følger opp enkeltsaker. 

Lenke til mer informasjon

http://portal.hud.gov/hudportal/HUD

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon