The Council of European Municipalities and Regions

Forkortelse
CEMR

Om aktøren

The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) represents the interests of Europe's local and regional governments and their associations in more than 40 countries. It promotes citizenship and exchange between elected representatives. 

Lenke til mer informasjon

Gå til hjemmesiden 

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon