Socialstyrelsen

E-post
socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

Om aktøren

Den svenske Socialstyrelsen er en statlig etat under Sosialdepartementet som jobber for at alle skal få lik tilgang på god pleie og omsorg. De har ansvar for bostedsløshetssatsingen i Sverige.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

De fleste av deres aktiviteter er rettet mot ansatte, ledere og beslutningstakere innenfor disse områdene:

  • identifisere og utvikle statistikk og kunnskap på områder som psykisk helse, eldre, funksjonshemmede og barn og unge
  • monitorere og evaluere arbeid innen helse- og sosialfag som for eksempel ventetider, tilgjengelighet og ansattilgang
  • utvikle forskrifter og retningslinjer
  • undersøke og utstede identitetskort for ansatte i ulike yrker som for eksempel farmasøyter, leger, osteopater, psykologer og tannleger.

Lenke til mer informasjon

http://www.socialstyrelsen.se/

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon