International Union of Tenants

Forkortelse
IUT
E-post
info@iut.nu

Om aktøren

Den internasjonale leieboerforeningen IUT er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for leietakeres rettigheter. IUT består av 66 medlemsorganisasjoner i 45 land, deriblant Leieboerforeningen i Norge. IUT ser på bolig som en av de fundamentale rettighetene som må adresseres både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Bostedsløshet er en viktig faktor for sosial utenforskap. Styret i IUT møtes to ganger i året, og generalforsamling avholdes hvert tredje år.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

  • dele informasjon mellom leieboerforeninger i ulike land
  • jobbe for alles rett til en god bolig, til en håndterbar og riktig pris
  • beboermedvirkning og rett til deltagelse
  • ikke-diskriminering av kjønn, rase, etnisk og religiøse grunner
  • sikre leietakere
  • retten til organisere seg

Lenke til mer informasjon

Les mer om organisasjonen

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon