Housing Europe

E-post
info@housingeurope.eu

Om aktøren

Housing Europe (the European Federation of Public, Cooperative and Social Housing) er et nettverk av 44 nasjonale og regionale organisasjoner fra 23 land i Europa med det til felles at de driver med sosial boligbygging. Medlemsorganisasjonene omfatter over 41 000 offentlige, frivillige og boligsosiale organisasjoner som til sammen drifter 26 millioner boliger, omtrent 11% av de eksisterende boligene i EU. Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL) er medlem.

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Medlemmene jobber med sosial boligbygging. 

Lenke til mer informasjon

http://www.housingeurope.eu/

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon