Habitat-Norge

E-post
Lenke til kontaktskjema: http://habitat-norge.org/contact-us/

Om aktøren

Habitat Norge er en norsk frivillig organisasjon (NGO) og ble etablert i 1988. Habitat-Norge er medlem av Habitat International sammenslutningen. Habitat-Norge sitt arbeid skjer gjennom frivillig innsats, hovedsakelig av styret. Styret består av fagfolk fra ulike fagområder med høy kompetanse. 

Ansvar på bolig – og tjenesteområdet

Organisasjonen ble grunnlagt for å sette bosettingsspørsmål på den norske politiske agendaen. Deres overordnede mål er å fremme interessen og bevisstheten om globale urbane utfordringer og bosettingsproblemer. Aktivitetene består hovedsakelig av å arrangere foredrag og seminar, noen ganger i samarbeid med andre aktører.

I dag bor over halvparten av verdens befolkning i byer. Den raske urbaniseringen er mest tydelig i byer i sør. Den urbane befolkning har stadig mer komplekse utfordringer når det gjelder å sikre adekvat bolig, fast eiendom, infrastruktur, tilstrekkelig kollektivtransport og tilgang til offentlige tjenester. 

Lenke til mer informasjon

http://habitat-norge.org/

Har du 3 minutter?

Veiviseren.no skal være en nyttig og tidsbesparende ressurs for deg som jobber med bolig- og tjenesteområdet. Derfor er din stemme viktig for oss!

Vi ønsker å vite om det er temaer du er mer opptatt av enn andre, om det er noen temaer vi har for mye av eller om det er noe du savner.

Kan du tenke deg å svare på tre enkle spørsmål?

Vis informasjon